شکوفه های امید

همیشه میتوان به رویش شکوفه های امید,امیدواربود...

شکوفه های امید

همیشه میتوان به رویش شکوفه های امید,امیدواربود...

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

بازشیطان برمن تو آب دام آورده بود

برسرم فهرستی ازافکارخام آورده بود


ظاهرا از قبل میدانست تنهایم که شب

برمن یک روز بی همخانه شام آورده بود


روی سینی کاسه ای پرآش وآنسوی بخار

با خودش تصویری ازیک جفت جام آورده بود


در ترافیک عجیب کوچه ی صدچشمها

بردر همواره مشکوک اتهام آورده بود


دخترهمسایه ی دیواربردیوارکاش

مثل سابق آش را ازپشت بام آورده بود


هم شکارش کرده بودم هم شکارم کرده بود 

فرض کن صیاد برصیاددام آورده بود


مشتبا بودم برایش حال آقا مجتبی 

باخودش تا میتوانست احترام آورده بود


نذر دارد یا نظر الله واعلم مانده ام 

دخترک این تحفه را محض کدام آورده بود


باطنا دلتنگ هم بودیم اما ظاهرا 

قلب او از قلب من کمتردوام آورده بود


مجتبی سپید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۴ ، ۲۲:۵۰
خانمی ....

در جهان واقعی،

پس از اراده حیات،

این عشق است که خود را به عنوان قویترین 

و فعال ترین همه ی محرکها به نمایش می گذارد.


- آرتور شوپنهاور


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۴ ، ۱۱:۰۹
خانمی ....

هرچیزی موقع داره

ازدواج هم

از موقعش که بگذره 

آدم به تنهایی عادت میکنه

دیگه کسی رو تو غار تنهاییش راه نمیده!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۴ ، ۲۳:۴۱
خانمی ....

There is a big hole, some where in my heart.


I can either destroy whole thing to destroy hole or neglect the hole or find some thing to fill the hole.


But the reality is that there is a hole

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۴ ، ۲۲:۰۱
خانمی ....

انسان تصور می کند پیوند عواطفی را که بدون فکر ایجاد کرده 

می تواند به آسانی بگسلد ! 

اما وقتی عذاب ناشی از گسستن این پیوندها را می بینیم

یا سرگشتگی دردناک روحی را که فریب خورده

یا بی اعتمادی محضی که نسبت به فرد موردنظر و در نهایت به تمام عالم پیدا میشود

یا آن حرمت فرو خورده ای را که نمی دانیم با آن چه کنیم

آن گاه است که درک می کنیم

قلبی که از دوست داشتن درد می کشد ، مقدس است ؛ 

آن گاه است که می فهمیم چه عمیقند 

ریشه های الفتی که تصور می کردیم باعث آن شدیم و شریکش نیستیم ...


آدولف / بنژامن کنستان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۹:۰۱
خانمی ....